Hejmen vzw

HISTORIEK


Gezinsvervangend tehuis

In 1984 startte de vzw Hejmen met een belangrijk project: 3 huizen voor 20 volwassenen met een mentale beperking.

Hieraan ging een lange geschiedenis vooraf, die begon bij Oikonde-Leuven in 1977. In dat jaar startte Oikonde-Leuven met een huis voor langdurig verblijf. Het was de bedoeling mensen met een lage zelfredzaamheid en beperkte relationele mogelijkheden te laten groeien in het samenwonen met vrijwillige begeleiders.

Deze formule bleek niet ideaal: enerzijds was de problematiek te complex, anderzijds boden vrijwilligers te weinig stabiliteit op lange termijn. Bovendien bleek niet alleen Oikonde met dit probleem te kampen. Een informatieronde bracht een grote nood van de Leuvense MPI-verlaters aan het licht. Steunend op een brede instemming in het Leuvense welzijnswerk, besloot men een aanbod te creëren dat een langdurig verblijf garandeerde, een thuissituatie waar men kan blijven zolang men wil, met beroepsmensen die een gestructureerd milieu kunnen waarmaken.

Ook het ministerie van Welzijnszorg en Gezin erkende de nood en gaf in 1982 aan Oikonde-Leuven de toelating voor de oprichting van een “gezinsvervangend tehuis voor 20 werkbekwame meerderjarige gehandikapten”.

Op 13 maart 1984 werd vanuit Oikonde een nieuwe vzw opgericht onder de naam Hejmen, wat Esperanto is voor “thuis”.

Nieuwbouw bleek hiervoor noodzakelijk: in 1984 stelde de stad Leuven een bouwgrond in de Halfmaartstraat ter beschikking in de vorm van een erfpacht.

Dadelijk begint de vzw plannen te maken: het moeten 3 huizen worden, onopvallende en geïntegreerd, waar kleinschalig geleefd kan worden (max. 7 mensen per woning), met veel aandacht voor het individu.

In 1985 worden de plannen goedgekeurd, en dan begint de lange gang van dossiers indienen, wachten op goedkeuring en financiële middelen, en bouwen.

In maart ’88 start de ruwbouw en dan valt er een ministeriële windstilte tot 1990, wanneer men aan de afwerking kan beginnen. Eind ’92 wordt dit afgerond met de binnenhuisinrichting, en op 1 maart 1993 zal het eerste huis bewoond worden.

In de filosofie en werkwijze van vzw Hejmen staan onze bewoners centraal. Samen met hun individuele begeleiders gaan bewoners uitzoeken en ervaren wat hun toekomstplannen zijn. Wonen is hierin een belangrijk thema. Reeds in 1995 werd de vraag gesteld om kamers om te bouwen tot éénpersoonsstudio’s, nadien liet de vraag naar een koppelstudio niet lang op zich wachten.

 

Beschermd wonen

Toen in 1999 deze nieuwe ambulante woonbegeleidingsvorm door het VAPH opgericht werd heeft vzw Hejmen niet geaarzeld om een aanvraag in te dienen. Deze werkvorm bood nl. een antwoord op de nood naar meer zelfstandigheid en het kunnen opnemen van verantwoordelijkheid op verschillende levensdomeinen van  enkele bewoners.

In mei ’99 kreeg vzw Hejmen een vergunning om beschermd wonen voor 3 personen te organiseren. Uitbreiding van de dienst

  • na omzetting van deze vergunning in een erkenning werd medio mei ’00 de erkenning uitgebreid tot 5 personen
  • een uitbreiding van erkenning tot 9 plaatsen komt er per september 2004
  • vanaf september 2005: 14 plaatsen
  • vanaf september 2007: 16 plaatsen
  • vanaf september 2008: 17 plaatsen.