Hejmen vzw

Vacatures

 

Download de vacature Teamcoach 

 

vzw HEJMEN

TEAMCOACH

 

De teamcoach heeft een leidinggevende functie binnen vzw Hejmen.
Hij maakt deel uit van het leidinggevende team.
Als teamcoach rapporteert hij of zij aan de directeur.
De teamcoach heeft een hiërarchisch leidinggevende verantwoordelijkheid
en bevoegdheid naar de medewerkers toe.

 

 

  Verantwoordelijkheidsgebied 1

Het optimaal functioneren van iedere begeleider

·        Het coachen, waarderen, evalueren en bijsturen van de begeleiders

·        Het motiveren van de begeleiders

·        Begeleiders zo zelfsturend mogelijk laten functioneren

·        Het toekennen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden

·        Ondersteuning bij het selecteren, aanwerven en onthalen van nieuwe begeleiders

·        Het ontwikkelen van een leerbeleid voor de begeleiders

·        Het opvolgen van de resultaten van de begeleiders

·        Het delegeren van extra taken naar begeleiders

·        Het mee uittekenen van een loopbaanbeleid voor de begeleiders

·        Aanspreekpunt zijn voor nieuwe medewerkers

·        Het coördineren van de stages: het coachen van stagebegeleiders, het onderhouden
         van contacten met de school, het verwerken van de stageaanvragen, …

·        …

 

 

  Verantwoordelijkheidsgebied 2

Het optimaal functioneren van ieder team

·        Het invullen van de missie en de visie

·        Het zorgen dat er planning, organisatie, verlofregeling, vervangingen, … zijn in ieder            team (in deze de teams van begeleiders)

·        Het (laten) opmaken van de uurroosters

·        Het bewaken en ondersteunen van een goede sfeer binnen ieder team, het 
         stimuleren van een goede samenwerking

·        Het opnemen van spanningen en conflicten binnen de verschillende teams

·        Het stimuleren van het zelfsturend karakter van ieder team

·        Het participeren aan of leiden van de overlegmomenten

·        Het informeren van medewerkers

·        Het zorgen voor een evenwichtige taakverdeling tussen de verschillende
         medewerkers

·        Het bieden van individuele ondersteuning

·        Inzicht krijgen in interesses/kwaliteiten van personeelsleden en deze een plaats
          even in de werking van Hejmen

·        Het opvolgen van het vormingsaanbod en kenbaar maken aan begeleiders

·        Het opvolgen van het vertalen en concretiseren van de extern gevolgde vorming                  naar de inhoudelijke werking samen met de begeleiders

·        Het bevorderen van de communicatie tussen de personeelsleden en teams

·        Het bespreekbaar stellen van problemen in de samenwerking en het zoeken naar                probleemoplossende methoden

·        Het opvolgen en bijsturen van de vergadercultuur

·        Het organiseren van teambuildingsmomenten

·        Het actief en opbouwend deelnemen aan de teamvergadering, overlegmomenten en           werkgroepen

·        Het afsprakenkader rond permanentie opstellen en opvolgen

·        Het opmaken, bijhouden en opvolgen van de nodige administratieve verplichtingen.

·        Het participeren aan GSM-permanentie

·        …

 

 

  Verantwoordelijkheidsgebied 3

Het participeren aan het strategisch plan van de organisatie

·        Het participeren in de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan binnen de 
         organisatie

·        Het participeren aan het leidinggevend team

·        Het opvolgen van de doelstellingen van de organisatie

·        Het opnemen en uitvoeren van inhoudelijke en organisatorische 
         deelverantwoordelijkheden

·        Het ondersteunen van het Kwaliteitsbeleid

·        …

 

 

  Verantwoordelijkheidsgebied 4

Het voeren van intakegesprekken en het onderhouden van contacten met de bewoners

·        Het onderhouden van contacten met de verschillende bewoners

·        …

 

 

  Verantwoordelijkheidsgebied 5

Het (passief) vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten toe

·        Het meewerken aan enquêtes, vragenlijsten en eindwerken die betrekking hebben
         op de inhoudelijke werking

·        Het profileren van de dienst door bekendmaking en mee te werken aan activiteiten

·        Het informeren van andere organisaties over de werking van Hejmen

·        …