Hejmen vzw

VISIE

Wonen
Vzw Hejmen doet een aanbod met mogelijkheid tot langdurig en/of permanent wonen voor volwassenen met een beperking die ondersteuning wensen op vlak van wonen en leven in al zijn facetten.
Vzw Hejmen biedt een vast verblijf met mogelijkheden (geen verplichting) om door te groeien naar een meer zelfstandige woonvorm.
Voor het Tehuis voor werkenden bestaat dit aanbod uit kamer- of studio-wonen; voor Beschermd Wonen/DIO gaat het om een studio, appartement, huis of gemeenschaps-woning.


Ondersteuning
Vzw Hejmen wil residentieel (TW) of mobiel (Beswo/DIO) een individuele begeleiding op maat van de cliënt aanbieden met als doel de mogelijkheid te bieden om te groeien naar meer zelfstandigheid. De begeleiding gebeurt op basis van dialoog en gelijkwaardigheid en wordt afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt.

Hier vind je welke ondersteuning je kan krijgen:

 • geldzaken: omgaan met je geld (budget-begeleiding), inkomsten en uitgaven samen nakijken, prijsbewust leren kopen, hulp bij het doen van aankopen, rekeningen tijdig betalen,…
 • administratie: je helpen om in orde te blijven met je papieren, …
 • gezondheid: hygiëne, medicatie, dokters- of ziekenhuisbezoeken, gezonde voeding…
 • dagbesteding: werk, vrije tijd, daginvulling, hobby’s, vakanties, …
 • huishouden: helpen organiseren van je boodschappen, poetsen, wassen, strijken, koken…
 • klussen: schilderen, kleine herstellingen, helpen bij de inrichting, …
 • relaties: contact met familie, partner, leren praten, luisteren, …
 • gevoelens: je steunen als je het moeilijk hebt, helpen oplossingen zoeken, een luisterend oor bieden…


Voor wie
De diensten van vzw Hejmen richten zich naar meerderjarige personen met een (mentale) beperking.
dus:

 • 18 jaar zijn of ouder
 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): (vermoeden van) handicap
 • niet Rechtstreeks toegankelijke hulp (n-RTH): een persoonsvolgend budget (PVB)