Over HejmenHejmen is een organisatie die verschillende vormen van ondersteuning  aanbiedt aan volwassenen met een beperking. We zijn gelegen in Leuven en zijn vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

In de filosofie en werkwijze van Hejmen staan de cliënten centraal. Samen met hun individuele begeleiders zoeken en ervaren ze wat hun toekomstplannen zijn. De begeleiding gebeurt op basis van dialoog en gelijkwaardigheid en wordt afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. De vestiging van de organisatie in Leuven is geen toevalligheid. Er werd bewust gekozen voor de inplanting op een bereikbare locatie, met een rijk aanbod aan woon-, vrije tijds-, werk-, ... voorzieningen in de omgeving.