WOONPROJECT DIJLESTRAAT

Het woonproject in de Dijlestraat te Rotselaar is een samenwerkingsproject tussen vzw Hejmen, BV Hout Leeft en Rob Mols architecten. Het is een kleinschalig en inclusief project voor mensen met een beperking of sociale kwetsbaarheid. We willen inzetten op betaalbaar en kwalitatief wonen. Door de lokale verankering en buurtvervlechting creëert het een sociale meerwaarde voor de cliënten en voor de buurt.

Het gaat om 8 compacte zorgunits (studio’s) waarvan er 2 rolstoeltoegankelijk zijn, 2 meer zelfstandige appartementen, een begeleiderslokaal en een ruime gedeelde keuken en leefruimte, waar ook dagactiviteiten kunnen plaats vinden.

Meer informatie over inplanting, omgeving en grondplan vind je hier.

Een belangrijke bekommernis is de uitstraling van het gebouw in zijn (dorpse) omgeving. Daarom willen we het woongebouw een aantal “dorpse” kwaliteiten meegeven, zoals plekken voor (toevallige) ontmoeting, collectieve ruimtes, voortuinzone, de integratie van een rustplek of bankje enz.…
Het gebouw sluit aan bij de in de omgeving veel voorkomende volumes met twee bouwlagen (gelijkvloers, etage) en een hellend dak. We maken het gebouw leesbaar door de 8 studio’s steeds op de hoeken te positioneren en de 2 appartementen centraal bovenop de gemeenschappelijke ruimtes. Alle woonunits hebben op die manier minimaal 2 oriëntaties. Een verdraaiing in de voorgevel en plan, die volgt uit de schuine perceelsgrenzen, deelt de voorgevel in twee. Samen met een bescheiden dakvolume, zoekt het volume op die manier aansluiting bij de gebouwde omgeving.

Voor opmerkingen of informatie, contacteer vzw Hejmen via info@hejmen.be of de architecten via info@robmols.be.